Istoricul Parohiei "Izvorul Tămăduirii" Darmstadt

Parohia Darmstadt a început să se formeze în anul 2004, când un grup de doctoranzi, cercetători şi specialişti în IT au avut iniţiativa de a întemeia la Darmstadt o parohie. S-a închiriat o sală pe Mollerstr. 40 şi Pr. Ştefan Anghel de la Parohia Offenbach a început să ţină regulat Vecernia sâmbata seara la Darmstadt, urmată adesea de îndrumări catehetice şi duhovniceşti. La începutul anului 2005 s-a ajuns la formarea Consiliului Parohial, înregistrarea ca asociaţie (eingetragener Verein), la deschiderea unui cont propriu şi a unei pagini de web. Ziarul parohiei, "Apa Vie", apare neîntrerupt din dec. 2005, şi de atunci a rămas o sursă regulată de îndemnuri şi învăţături duhovniceşti. IPS Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, a poposit pentru prima dată la Darmstadt în dec. 2005 şi a ţinut prima Liturghie arhierească aici în ian. 2006. IPS sa a încurajat eforturile credincioşilor de a găsi, împreună cu Pr. Ştefan, un preot care să slujească la Darmstadt, în combinaţie cu o activitate misionară extinsă în regiunea Wiesbaden-Mainz-Frankfurt. O perioadă de timp IPS Serafim a participat lunar, personal sau prin delegaţi, la oficierea Sf. Liturghii la Darmstadt. De asemenea, la sărbătoarea hramului a slujit, cu o singură excepţie, unul din cei doi arhierei, IPS Serafim sau PS Sofian. Din anul 2007, când Pr. Gheorghe Bularcă a venit din România şi s-a stabilit la Offenbach, preluând activitatea liturgică la Darmstadt, vecernia s-a săvârşit în fiecare sâmbătă şi cu Sf. Liturghie duminica, la inceput de 2 ori pe lună. Darmstadt-ul a rămas pentru încă câţiva ani filie a parohiei Offenbach, a crescut însă ca număr de membri şi s-a întărit prin convorbirile duhovniceşti şi conferinţele organizate în principal la iniţiativa Pr. Ştefan Anghel şi cu sprijinul inimos al D-nei Cornelia Hayes şi al Pr. Johannes Nothaas, ortodocşi germani. Vizitele regulate ale IPS Serafim şi a PS Sofian Braşoveanul au folosit în mod crucial la zidirea duhovnicească a credincioşilor. De asemenea, activităţile culturale (concerte) şi a datinilor de Crăciun au contribuit în plus la climatul familiar al comunităţii. Primul dialog ecumenic a fost realizat în anul 2011, la invitaţia decanatului evanghelic Darmstadt. Din 2012 Sf. Liturghie se ţine in fiecare duminică şi sărbătoare mare la Darmstadt, iar din martie 2013 Pr. Gheorghe şi-a stabilit domiciliul în mijlocul enoriaşilor. Ca urmare, Sf. Paşti, precum şi slujbele din Post şi mai ales din Săptamâna Mare, s-au putut sărbători pentru prima dată la Darmstadt în 2013. Numărul mare de credincioşi ce au participat la Slujba învierii este dătător de speranţă pentru o creştere şi pe mai departe a parohiei. In 2013, participarea la Internationales Kreuzweg, organizat de parohia catolică St. Elisabeth, contactul cu AcK şi participarea la evenimentul "Nacht der Kirchen", precum şi dialogul cu decanatul evanghelic au fost paşi recenţi spre un mai strâns dialog cu ceilalţi fraţi creştini de alte confesiuni.

Darmstadt, iunie 2013